English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Мотивиран обучител за проект „ Looking Forward My Future – School Makes Sense!"

Дата на публикуване:
30 ноември 2015 г.
Валидна до:
08 декември 2015 г.
Име:
Сдружение за споделено учене ЕЛА
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. "Княз Борис I", 133
Телефони:
, +359898443703
Ел. поща:
office@cie-bg.eu
Сфера на дейност:
Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Тип:
Работа

Център за приобщаващо образование търси силно мотивиран Обучител за проект Looking Forward My Future – School Makes Sense!".

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Центърът за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина - и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата - всички деца -  получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

 

ПРОЕКТЪТ

Общи цели:

  • Да се бори с ранното отпадане на ученици от икономически и социално затруднени селски райони в България, като извади наяве връзката между училището и професионалния живот.

  • Да подтикне учениците да повярват, че могат да учат и работят, да им даде мотивация да ходят на училище, като по този начин намали броя отпадащи.

  • Да обучи учители в прилагането на компетентно-базирано обучение, проектно-базирано обучение и общностно-базирано обучение, за да ги подтикне да не използват оценките като единствено мерило за интелигентността и потенциала за успех на учениците.

  • Да култивира ключови компетенции и умения , важни за бъдещето развитие на учениците.

  • Да обучи представители на регионалния бизнес да работят с деца.

  • Да популяризира и насърчава сътрудничеството между българския бизнес и българското училище.

 

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.         Да подготвя обучителни програми и/или отделни модули от тях и/или участва в процеса на разработването им заедно с други специалисти.

2.         екущо да следи и проучва тенденциите в областта на разработването на обучителни програми за възрастни, младежи и деца.

3.         Да разучава и предлага нови прогресивни форми, методи и средства на обучение.

4.         Да участва в процеса на планиране на обучения.

5.         Да съставя планове и програми, разработва учебно-методическа документация за ефективно провеждане на обученията.

6.         Да провежда сам и/или участва в провеждането на обучения заедно с други специалисти.

7.         Да подготвя статии за интернет страницата на сдружението.

8.         Да осъществява връзка и работи с партньорски организации – НПО, държавни институции, учебни заведения, детски заведения и др., както и с независими експерти от други организации и институции.

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

·    Образование : Завършено висше образование

·     Професионален опит: Провеждане на обучения и участие в изпълнение на проекти

·     Чуждоезикова подготовка: Много добро владеене на английски език, писмено и говоримо

·     Специфични знания и умения: Много добри презентационни умения и  комуникативни

                                                            умения – устни и писмени

                                                           Много добри умения за работа в екип

                                                     Умения за организиране и координиране на процеси

                                                           Компютърни умения, работа с офис техника/пакет, Интернет

·    Специфични изисквания:  Аналитичност, инициативност, лоялност, конфиденциалност  

·    Поведение: Проактивност и инициативност, гъвкавост,  отговорност, самоконтрол и дисциплинираност

 

 

Молим кандидатите да изпращат автобиографиите си до 8 декември на e-mail: e.ignatova@cie-bg.eu