English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Хигиенист в Център за деца и семейства "Захарна фабрика"

Дата на публикуване:
24 август 2023 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.


Основни дейности и отговорности:
  • Извършва редовно и качествено почистване на работните и битовите помещения;
  • Спазва санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания;
  • Спазва правилата по охрана на труда и противопожарната защита;
  • Сортира и изнася хартии, смет и други на определените за целта места;
  • Подрежда и сортира предмети, свързани с дейността на Центъра.

Очакваме кандидатите да притежават:
  • Основно образование;
  • Не е необходим професионален опит;
  • Компетентност, самодисциплина, самоконтрол при справяне в кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности, толерантност към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия.

Кандидатите могат да открият при нас:
  • Граждански договор;
  • Професионална подкрепа;


На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Изпращайте кандидатури на hr.bulgaria@concordia.bg.