English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

НПО Порталът търси стажант-репортери

Дата на публикуване:
24 март 2022 г.
Валидна до:
30 ноември 2022 г.
Тип:
Стаж

Информационният портал за неправителствените  организации в България (www.ngobg.info) търси стажант-репортери


Позиция
: Стажант-репортер
Сфера: Неправителствен сектор

Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Полагали ли сте доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?


Ако отговорът на поне един от въпросите е да, вероятно ще ви е интересно да стажувате при нас – Информационния портал за неправителствените организации в България (https://ngobg.info).

Ето малко повече информация за работата при нас:

  • Проучване на активни граждански организации и техните инициативи;
  • Изготвяне на текстове, представящи дейности и постигнати резултати на неправителствени организации (НПО);
  • Отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии, кампании и др.);
  • Във всички дейности стажантите ще бъдат подпомагани от екипа на НПО Портала;
  • Професионален опит: не се изисква.
Изисквания:  
  • Студенти в бакалавърски и магистърски програми;
  • Компютърна грамотност – MS Office;
  • Стажантите трябва да имат добра писмена култура и интерес към писане на различни журналистически текстове.
Град: София.
Заетост: Непълен работен ден/гъвкаво работно време в продължение на един месец.
Очаквани резултати от стажа: от 2 до 4 текста, посветени на граждански организации и/или техни събития.
Възнаграждение: хонорар за всеки текст, публикуван на НПО Портала
Кандидатстване: Изпратете CV на editor@ngobg.info, както и написан от вас кратък текст по избрана тема.