English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психология

Дата на публикуване:
18 април 2022 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Област:
Варна
Име и фамилия:
Александър Антонов
e-mail:
alex.antonov93@yahoo.com,
Телефон:
0899127215
Период на заетост:
от 18.04.2022 г. до 30.09.2023 г.
целодневно
Сфера на дейност:
Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Професионални организации
Тип:
Доброволци

Търся работа/стаж или доброволчество във Варна по направление Психология с приоритет работа с деца. В момента следвам магистратура "Психопатология на развитието" във ВСУ "Черноризец Храбър". Изкарах стаж 240 часа по програма на МОН във Фондация Владиславово. Имам актуално CV, което имам възможност да изпратя.

Мотивационно писмо

Уважаеми господа и госпожи, позволете ми да представя моята мотивация за професионално развитие в помагащата професия на психолога в следващите редове!

През последните 5 години наблюдавам у себе си, а и у мои връстници, както и при хора, с които общувам през годините, по-възрастни или по-млади, че по време на израстването много често се случва да не разпознаваме ролите, които заемаме в общуването си, както и тези, с които нашите родители са ни възпитавали. Също и при контактите си с други хора забелязвам придобит незрял модел на поведение. Много от нас някога са били, а други продължават да бъдат, изгубени по пътя на съзряването като възрастен индивид и с това стопира поемането на отговорността за себе си и другите. Ниското ниво на емоционална интелигентност и осъзнатост, по мои наблюдения, сред децата (до 18 г.) и младите възрастни (18-30 г.) се превръщат в тенденция, които изискват нужда от намесата на психологически терапевти с цел превенция на девиантно поведение у подрастващите, както и придобиване на подходящи умения у децата и младежите, на които им предстои да създадат семейство и да възпитават деца. Нуждата от адекватен мъжки или женски пример при момичетата и момчетата е от жизненоважна необходимост и както при мен някога е липсвал, така забелязвам, че е липсвал и при мои връстници, както и по-възрастни или по-млади от мен хора, с които общувам ежедневно или често. Именно това са моите най-силни мотиви заради които избрах да запиша магистърска степен "Психология и психопатология на развитието" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" през 2021 г. като смятам, че специализацията психопатология на развитието ще ми даде уникалната възможност да разпознавам в зародиш стартирането на различни видове психологически заболявания като аутизъм, шизофрения, алцхаймер, деменция и др. в различните възрасти през онтогенезата. За мен интерес представляват също и девиантното поведение при деца и младежи, деца и възрастни в риск, както и на трафик или домашно насилие. Имам желание да придобия умения и знания за работа с уязвими групи и допълнителни практически знания по психология на терен. Умея да работя добре, както в екип така и индивидуално. От 2016 г. провеждам лична психотерапия с детски психиатър-психотерапевт, която продължава и до днес,а към този момент ми донесе личностно израстване, подобряване на социалните умения, осъзнатост, висока емоционална интелигентност и повишаване чувството на емпатия. С моята професия на практикувал професионално графичен дизайнер и художник, инвестирал време в психотерапия и бъдещ психолог смятам, че разполагам с ресурс от качества и умения, с които бих могъл да бъда полезен за позицията, за която кандидатствам при Вас.

С уважение Александър Антонов