English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Стани част от младежкия екип Young Caritas и помагай на хора в нужда

Дата на публикуване:
09 май 2022 г.
Валидна до:
09 май 2025 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
, 028696335
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Доброволци

Какво?

Young Caritas е младежкото движение към "Каритас София", което цели да подкрепи и развива социалните и хуманитарни лидери на утрешния ден. Насочен към ученици, студенти и специалисти между 18 и 30 години, то е общност от съмишленици, които са готови да отделят време и енергия за осъществяването на различни инициативи и проекти, насочени към най- уязвимите групи в нашето общество.

Ако ти си на възраст между 18 и 30 години, вълнуваш се от социално значими каузи и искаш да развиваш уменията си в полза на цялото общество, Young Caritas няма търпение да те посрещне!

Как действа Young Caritas?

Групата ще има свое място за срещи в кв. Стрелбище, където се събира веднъж седмично, за да обсъжда и организира самостоятелно най-различни инициативи. Целите на проекта най-общо са:

 • да допринася за мисията, ценностите и единството на Каритас;
 • да сближива обществото;
 • да повишава осведомеността по социалните въпроси и общението между различните хора;
 • да обръща внимание и създава различни кампании за осведоменост и подкрепа в разрешаването на социалните, икономически и екологични кризи;
 • да улеснява ученето един от друг и споделянето на опит, развивайки лидерските умения на всеки;
 • да насърчава младежкото доброволчеството, което е отворено за всички;
 • да спомага за създаването на устойчава среда чрез различни социални и хуманитарни проекти;
 • да работи активно по различни инициативи и проекти, които подобряват живота на всички;
 • да работи активно за развитие на доброволчеството като неизменна част от обществения договор;
 • да приобщава млади лидери от различни националности и с различен опит, създавайки общност от съмишленици;

Разбира се, ще има подкрепа от опитния екип на "Каритас София", както и възможност за участие във всички други дейности на организацията в помощ на хора с увреждания, бежанци и мигранти, възрастни и бездомни хора, деца в риск, самотни майки и творческата работилница КаритАрт.

Какъв ще бъде моят ангажимент?

Отговорностите и предизвикателствата към доброволците от Young Caritas включват:

 • активно участие в разработването и изпълнението на нови инициативи, кампании и събития със социална насоченост;
 • участие в привличането и ангажирането на други активни млади лидери от всякакъв произход и социална среда за сформиране на пълноценна група;
 • съдействие в групата за самоуправление, включително назначаване на ключови длъжности като председател и секретар;
 • развитие на партньорства с училища, университети и младежки групи;
 • участие в разработването на политики и работни процедури;
 • редовно актуализиране на социалните медии и интернет страницата на "Каритас София" с новини за дейностите на Young Caritas;
 • работа върху личностните качества и подпомагане на останалите участници за развиване на умения и изграждане на доверие с цел групата да стане напълно самоуправляваща се;
 • почистване, обновяване и подреждане на клубната къща.

Кога?

Може да се включиш във всеки момент и да участваш според свободното си време и възможности в движението Young Caritas. Седмичните срещи ще ти отнемат около 2 часа, а работата по текущите инициaтиви зависи изцяло от идеите и разпределението между доброволците.

Къде?

Клубната къща е в София. Мястото за срещи, предоставено от общината, се намира на бул. "Гоце Делчев" №155 - къщичката в средата на поляната.

Ако не си от София, може да се включваш онлайн с идеи, предложения и всякакъв вид съдействие.

Организатор?

Сдружение "Каритас София".

Нужни умения?

Ако откриваш себе си в описанието по-долу, давай направо към бутона "Ще участвам":

 • Имаш интерес към социални дейности.
 • Вярваш в променящия живота и утвърждаващ характер на доброволчеството.
 • Стремиш се да развиваш личните си качества като лидерство, отговорност, планиране на времето, способност да работиш и самостоятелно, и в екип.
 • Искаш да срещнеш съмишленици сред връстниците си от друга социална среда или с различен житейски опит.
 • Проявяваш ангажираност за равни възможности на всички млади хора, независимо от техния произход, религия или способности.
 • На теб може да се разчита, готов си да се ангажираш с този проект и да работиш ентусиазирано.

Ще имаш въвеждащо обучение, както и последващи такива в процеса на работа.

Възрастови ограничения?

Young Caritas включва доброволци на възраст от 18 до 30 г.

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да, при активно участие.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и попълни формуляра за доброволци.


Как да участвам? Натиснете тук и попълнете формуляра