English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор с група на Частна детска градина „Дренчета“ ЕООД, с. Дрен

Дата на публикуване:
20 януари 2023 г.
Валидна до:
20 февруари 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

Директор с група на Частна детска градина „Дренчета“ ЕООД, с. Дрен, собственост на

SOS Детски селища България

 


В унисон със своята мисия и философия на работа, Сдружение SOS Детски селища България пое предизвикателството да разшири обхвата на социално значимите си проекти. От началото на 2022 година, на територията на SOS селището в с. Дрен започна дейността си SOS Център за ранно детско учене и развитие „Дренчета“. В стремежа си да предоставим качествена образователна услуга и да отговорим на изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищно образование, Сдружението регистрира самостоятелно юридически лице – „Частна детска градина Дренчета“ ЕООД, което е в процес на кандидатстване за лиценз пред Министерство на образованието и науката за частна детска градина. Съвременните иновативни методи за предучилищно образование, индивидуалният подход и поставяне интереса на детето във фокуса на вниманието, са основни акценти в работата ни. Заниманията с  изобразително изкуство, творческите подходи и движението сред природата са ежедневие за децата и приоритет в нашата грижа.

Ръководството на такава детска градина може да бъде интересно професионално предизвикателство и уникална възможност за кариерно израстване.

Отговорности и задължения

 • Планиране, организация и контрол на цялостната дейност в детската градина
 • Формиране, управление и мотивиране на екипа на детската градина
 • Стриктно спазване на установените в страната ни методически и нормативни изисквания в областта Детска и предучилищна педагогика
 • Контролни и методически функции в процеса на изготвянето на Програмата за обучение
 • Проследяване на новостите в областта на детската и предучилищна педагогика
 • Предложения и въвеждане на иновативни методики в работата с децата от детската градина
 • Отговорност по отношение здравето и живота на децата
 • Контрол и подкрепа при извършване на всички работни процеси в детската градина
 • Комуникация с други институции и доставчици на услуги
 • Активно участие във всички дейности на организацията, възложени от ръководството

Предлагаме:
 • Уникална възможност за управление на новосъздадена образователна структура към една утвърдена неправителствена организация с потенциал за развитие, новаторство и професионална креативност
 • Динамична и интересна работа в организация с дългогодишен опит в социалната сфера, с мотивиран екип, на чиято подкрепа можете да разчитате
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Коректни трудови отношения
 • Адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати и съобразно изискванията на законодателните разпоредби в сферата на образованието
 • Социални придобивки

Изисквания към кандидатите:

 

Образователни и професионални:
 • Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител
 • Трудов стаж - не по-малко от 5 години в сферата на образованието
 • Организационни и управленски умения и опит
 • Умения за ръководене на екип
 • Умения за организиране и координиране на процеси
 • Добро познаване на законодателството в областта образование и права на детето
 • Компютърни умения
 • Здравна книжка
 • Шофьорска правоспособност
 • Ползването на английски и руски език са предимство
Личностни качества:

 • Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
 • Прилежност и внимание към детайла при работа с документи и файлове
 • Умения за организиране и планиране на времето
 • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
 • Енергичност и отговорност
 • Инициативност за научаване на нови неща

Необходими документи за кандидатстване:


 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Препоръка от минала месторабота

Работното място е в SOS Детско селище, с. Дрен.

Ако това предложение Ви интересува, можете да се свържете с нас! С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 0889 82 61 82.

Е-мейл адрес за подаване на документи:  anelia.rogelova@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 20 февруари 2023

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.