English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител в Частна детска градина „Дренчета" ЕООД

Дата на публикуване:
20 януари 2023 г.
Валидна до:
20 февруари 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
 

Учител в Частна детска градина
Дренчета" ЕООД,

дружество на Сдружение SOS Детски селища България


 

 

Отговорности и задължения


 • Носи отговорност за качественото протичане на възпитателния и образователния процес с децата от ЧДГ Дренчета, с. Дрен.
 • Планира и осъществява възпитателната и образователна дейност при стриктно спазване на установената в страната нормативна уредба в областта детска и предучилищна педагогика и съобразявайки се с приетите SOS ценности, принципи и стандарти на работа.
 • Нвостите в областта на детската и предучилищна педагогика

Изисквания към кандидатите:


Образователни и професионални:


 • Бакалавър или Магистър с професионална квалификация по Педагогика,  специалност Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика или Детски учител
 • Трудов стаж -  не се изисква
 • Здравна книжка
 • Шофьорска правоспособност и ползването на английски и руски език са предимство
Личностни качества:
 • Педагогически подход и разбиране потребностите и правата на децата
 • Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
 • Умения за организиране и планиране на времето
 • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
 • Енергичност и отговорност
 • Инициативност за научаване на нови неща

Работното място е в SOS Детско селище, с. Дрен.


Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на основните дейности  и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията. Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Ако тази възможност за професионална реализация е привлякла вниманието Ви, можете да се свържете с нас. С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 0889 82 61 82. Документи може да подадете на е-мейл адрес:  anelia.rogelova@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 20 февруари 2023

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.