English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Клиничен социален работник 12 часови дежурства по график

Дата на публикуване:
15 ноември 2023 г.
Валидна до:
25 ноември 2023 г.
Име:
Фондация Асоциация Анимус
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Екзарх Йосиф 85
Телефони:
02 9835205
Ел. поща:
animus@animusassociation.org
Тип:
Работа

Клиничен социален работник 12 часови дежурства по график

Кризисен център „Св. София", управляван от Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията клиничен социален работник на 12 часови дежурства.

Изисквания:
 • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинична социална работа”, „Психология” или друга хуманитарна специалност;
 • да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни;
 • успешно да се справя с конфликтни ситуации;
 • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
 • капацитет за работа под високо напрежение;
 • умения за работа в екип;
 • да притежава компютърни умения;
 • препоръчително е да владее чужд език;
 • емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от насилие;
 • предимство при избора е опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие.
Работно време:

Работа по график на 12 часови смени, трудов договор;

Необходими документи:
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.
Срок за подаване на документи: 25.11.2023 г.

Контакти:

Е-mail: crisiscentrestsofia@animusassociation.org

Телефон: 0879 13 11 97