English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ръководител: резидентна грижа за уязвими младежи

Дата на публикуване:
02 май 2023 г.
Валидна до:
02 юни 2023 г.
Име:
Фондация за социална промяна и включване
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефони:
0879 325 267
Ел. поща:
office@fscibulgaria.org
Тип:
Работа

Резидентна грижа по програма „Дом Възможност" гр. София. Проектът се развива от 2013 г. Двете жилища /ж.к. Люлин и ж.к Дружба/ са с общ капацитет 10 младежи /момичета и момчета/ на възраст 18-27 г.

Изисквания към позицията:

1. Оказване на подкрепа на младите хора, включени в програмата в:
 • процеса на завършване на средно образование и/или придобиване на допълнителна квалификация
 • процеса на търсене на работа и задържане на работно място;
 • организацията на ежедневието в услугите;
 • осигуряване на достъп до здравни и социални услуги;
 • планиране на свободното време;
 • здравословно хранене;
 • разпределяне на личен бюджет;
 • осигуряване на достъп до курсове и платформи за обучение, здравна и образователна литература.

2. Оказване на съдействие при нужда на общински и държавни структури, имащи отношение към подкрепата на младите хора в Програма „Дом Възможност".

3. Осъществяване на контакти с потенциални и настоящи работодатели на младежите от Програма „Дом Възможност" гр. София.

4. Организиране на поддръжката на материалната база, плащане на режийни и други дейности, свързани с правилното функциониране на Програма „Дом Възможност" гр. София.

5. Осъществяне и поддържане на контакти с доброволци и дарители на Програма „Дом Възможност" гр. София.

Предлагаме:

 • Работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможност за съвместяване с други трудови ангажименти.

Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на социалните и/или педагогическите науки;
 • Познаване особеностите при работа с млади хора, в процес на социална интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Добро познаване на социалното и трудово законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца;
 • Компютърни умения /MS Office, Интернет/.
 • Готовност за работа на смени по график.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;

Документи се приемат само по електронен път.

Срок за подаване на документи: 28 май 2023 г.

Лице за контакт:
Николай Златев, мениджър социално направление.
n.zlatev@fscibulgaria.org