English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

МЕТОДИК по английски език във Фондация за образователна трансформация

Дата на публикуване:
03 май 2023 г.
Валидна до:
03 юни 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа
Ние от Фондация образователна трансформация и прогресивни училища вярваме в необходимостта от трансформация в образователната система. Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Ако искате да сте част от екипа на Фондация за образователна трансформация  в ролята на методик по английски език, присъединете се към нас от предстоящата учебна година.

Обхват на ролята:
 • Подпомага методически работата на учителите по английски език.
 • Проучва и прави предложения за внедряване на утвърдени практики в областта на обучението по английски език, както и за неговото подобряване. Води семинари и методически обучения.
 • Установява потребностите от квалификация на учителите по английски език.
 • Планира, организира и провежда дейности в съответствие с установените потребности от квалификация и оценява ефекта от внедрени квалификационни форми.
 • Участва в разработването на методология и инструментариум за оценяване на постиженията на учениците.
 • Подпомага и консултира учителите по английски език по конкретни казуси или въпроси, свързани с професионалната им работа.
 • Участва и координира работата на професионалната група на учителите по английски език.
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с методическата си дейност в професионалните платформи предназначени за това.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания към заемане на ролята:
 • висше образование по специалност "Английска филология" с учителска правоспособност или присъден клас-квалификация като учител;
 • сертификат за владеене на английски език ниво минимум В2 от Общата европейска езикова рамка;
 • минимум 3 години професионален опит в роля учител по английски език;
 • допълнителни квалификации в областта на методиката на обучението по английски език са предимство.
 • компютърна и медийна грамотност;
 • позитивизъм, откритост и любознателност;
 • умения за обучения на възрастни;
 • рефлективност  и проактивност;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.
На нашите служители ние предлагаме:
 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо на snezhina.varbanova@transform.bg.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Благодарим за интереса!