English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

УЧИТЕЛ по математика в 8 клас на прогресивна гимназия 1

Дата на публикуване:
03 май 2023 г.
Валидна до:
03 юни 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

В прогресивно училище развиваме модел на обучение, базиран на International Baccalaureate и утвърдени педагогически практики. Вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всеки ученик и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.

Ако искате да развивате математиката като част от международна програма - станете учител по математика в Прогресивна гимназия 1.

Отговорности на учителя по математика:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, Collaborate.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очаквани професионални компетентности:

 • висше образование в специалност “Математика” или икономическа/инженерна специалност. Педагогическа квалификация е предимство;
 • минимум три години преподавателски опит в прогимназиален/гимназиален етапи;
 • английски език - писмено и говоримо, ниво В2;
 • компютърна и медийна грамотност.
Личностни качества и ценностни нагласи:
 • позитивизъм, откритост и любознателност;
 • умения за управление на групова динамика;
 • рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.
Какво предлагаме?:
 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.
Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо на имейл: snezhina.varbanova@transform.bg или на сайта на училището: https://school1.transform.bg/about-us/svobodni-pozicii/.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!