English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по драма в прогресивно училище

Дата на публикуване:
03 май 2023 г.
Валидна до:
03 юни 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Задаваш ли си въпроси за професионалното си развитие?
 
Ние сме екип от учители, методици и експерти, които вярват в необходимостта от трансформация в образователната система. Работим по създаването и професионалното реализиране на най-новите образователни тенденции.  Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България.  

В прогресивни училища и Фондация за образователна трансформация търсим УЧИТЕЛ ПО ДРАМА, който да е част от екипа ни от следващата учебна година.

Учителя по драма при нас стимулира учениците да:
 • развиват идеите си взаимно по време на творческия процес;
 • използват различни драматични стратегии и техники, за да създават сюжети, характеристики и контексти;
 • създават и представят драматично представление, което изследва конкретен проблем, като експериментират с различни драматични форми;
 • проучват уменията и техниките, които редица артисти по сценично изкуство използват.
Учителя по драма вдъхновява и провокира учениците да:
 • се идентифицират с различни герои чрез ролева игра и правят творчески избори за роли, ситуации и контексти;
 • изразяват собствените си ценности, вярвания и интереси чрез драма;
 • разпознават как културни връзки могат да се осъществяват с различни видове драма;
 • идентифицират и развиват личностни и други умения с помощта на драматични опит;
 • споделят драматични представления с различни аудитории като гледат, участват, слушат.
Учителят по драма:
 • развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Очакванията ни към вас за заемане на ролята:
 • висше образование по специалности актьорско майсторство/театър/сценография/ драматургия с педагогическа правоспособност, вкл. и в процес на придобиване;
 • мин 2 години опит в работа с групи деца/ученици;
 • задълбочени познания в история на изкуствата;
 • владеене на английски език на ниво B2.
 • широка обща култура и интереси в иновативно и неформалното образование;
 • позитивизъм и инициативност;
 • екипни умения и сътрудничество.

На нашите учители ние предлагаме:
 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към иновативна и динамично развиваща се организация и сте уверени в способностите си, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на имейл: snezhina.varbanova@transform.bg или през сайта на училището: https://school1.transform.bg/about-us/svobodni-pozicii/.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!