English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Експерт комуникации и фондонабиране

Дата на публикуване:
08 май 2023 г.
Валидна до:
31 май 2023 г.
Име:
Българска Хънтингтън Асоциация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ж.к. Красно Село, бл. 198, ет. 6, ап. 23
Телефони:
0876510846
Ел. поща:
info@huntington.bg
Тип:
Работа

Българска Хънтингтън Асоциация търси експерт комуникация и фондонабиране.

За нас:

Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) е създадена през 2014, като сдружение в обществена полза. Нашата мисия е да оказваме подкрепа на хора с редки болести, чрез предоставяне на информация, подкрепа и грижа. Нашата дейност е насочена към реализация на различни информационни и обучителни дейности, застъпнчиество и предоставяне на грижа и услуги  в общността и в семейна среда.

От Вас очакваме:

 • Да разработите и приложите план за набиране на средства от корпоративни и индивидуални дарители за поддържането на дейността на БХА и актуални програми и услуги на организацията;•    Да разработите и приложите план за привличане на средства от търговски дружества;
 • Да представяте дейността на БХА  пред бизнес асоциации и сдружения;
 • Да поддържате контакти със съществуващите дарители на БХА и с привлечените от Вас дарители;
 • Да установявате партньорства с търговски дружества за съвместно дългосрочно партньорство;
 • Да установявате партньорства с  други НПО с цел сътрудничество и партньорство;
 • Да установявате партньорства с медии за съвместни инициативи;
 • Да участвате в организирането и отразяването на публични събития на БХА;
  Да подпомагате поддържането на  уебсайта и социалните медии на организацията;
 • Да изпълнявате други задачи, свързани с набирането на средства, комуникациите и партньорските взаимоотношения на БХА.

Изисквания:

 1. Желание за развитие и работа с каузата
 2. Много добра компютърна грамотност;
 3. Английски език –  отлично писмено и говоримо.

Препоръчително, но не задължително:

 • Опит в набирането на средства и връзки с медиите и обществеността;
 • Познаване на бизнес и медийната среда в България;
 • Образование – маркетинг, бизнес администрация, връзки с обществеността или друго, подходящо за позицията;

Личностни качества и умения: 

 • Инициативност;
 • Самостоятелна и екипна работа;
 • Комуникация и презентиране;
 • Изграждане и управление на контакти и партньорства с различни организации и бизнес структури;
 • Подготовка на текстове;
 • Организираност, коректност, проактивност

Какво предлагаме:

 • Динамична среда на работа
 • Гъвкаво работно време
 •  Възможности за професионално и личностно развитие

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография и мотивационно писмо на електронна поща 
info@huntington.bg
 
Краен срок за подаване на документи:
 31 май 2023 г.,

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените кандидати с покана за интервю.