English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор за Детска градина

Дата на публикуване:
16 май 2023 г.
Валидна до:
16 юни 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 Директор с група на Частна детска градина „Дренчета“, с. Дрен, собственост на SOS Детски селища България

 

В унисон със своята мисия и философия на работа, Сдружение SOS Детски селища България пое предизвикателството да разшири обхвата на социално значимите си проекти.

От началото на 2022 година, на територията на SOS селището в с. Дрен започна дейността си Център за ранно детско учене и развитие „Дренчета“, като в последствие от месец май 2023 г. е със статут на Частна детска градина, вписана в Регистъра на институциите от училищното и предучилищно образование към Министерство на образованието и науката.  Съвременните иновативни методи за предучилищно образование, индивидуалният подход и поставяне интереса на детето във фокуса на вниманието, са основни акценти в работата ни.

Ръководството на такава детска градина може да бъде интересно професионално предизвикателство и уникална възможност за кариерно израстване.

 Отговорности и задължения

 • Планиране, организация и контрол на цялостната дейност в детската градина
 • Формиране, управление и мотивиране на екипа на детската градина
 • Стриктно спазване на установените в страната ни методически и нормативни изисквания в областта Детска и предучилищна педагогика 
 • Контролни и методически функции в процеса на изготвянето на Програмата за обучение
 • Проследяване на новостите в областта на детската и предучилищна педагогика
 • Предложения и въвеждане на иновативни методики в работата с децата от детската градина
 • Отговорност по отношение здравето и живота на децата
 • Контрол и подкрепа при извършване на всички работни процеси в детската градина
 • Комуникация с други институции и доставчици на услуги
 • Активно участие във всички дейности на организацията, възложени от ръководството


Предлагаме:


 • Уникална възможност за управление на новосъздадена образователна структура към една утвърдена неправителствена организация с потенциал за развитие, новаторство и професионална креативност
 • Динамична и интересна работа в организация с дългогодишен опит в социалната сфера, с мотивиран екип, на чиято подкрепа можете да разчитате
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Коректни трудови отношения
 • Адекватен преглед на заплащането съгласно постигнатите резултати и съобразно изискванията на законодателните разпоредби в сферата на образованието
 • Социални придобивки

 Изисквания към кандидатите:

 Образователни и професионални:

 •  Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалност Педагогика, Учител или Детски учител
 •  Трудов стаж - не по-малко от 5 години в сферата на образованието
 • Организационни и управленски умения и опит
 • Умения за ръководене на екип
 • Умения за организиране и координиране на процеси
 • Добро познаване на законодателството в областта образование и права на детето
 • Здравна книжка
 • Компютърни умения
 • Шофьорска правоспособност
 • Ползването на английски и руски език са предимство

 Личностни качества:

 • Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
 • Прилежност и внимание към детайла при работа с документи и файлове
 • Умения за организиране и планиране на времето
 • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
 • Енергичност и отговорност
 • Инициативност за научаване на нови неща

Необходими документи за кандидатстване:  Автобиография,  Мотивационно писмо, Препоръка от минала месторабота.

 Работното място е в SOS Детско селище, с. Дрен.

Ако това предложение Ви интересува, можете да се свържете с нас! С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 0889 82 61 82. 

Е-мейл адрес за подаване на документи: antonia.tilkova@sosbg.org

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 16 юни 2023 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.