English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник

Дата на публикуване:
17 май 2023 г.
Валидна до:
17 юни 2023 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  

 за работа по Проект за подкрепа на бежанци от Украйна в SOS Детско селище, село Дрен
 

В унисон със своята мисия и философия на работа, Сдружение SOS Детски селища България пое предизвикателството да разшири обхвата на социално значимите си проекти и от месец март 2022 година, в SOS селището в с. Дрен има настанени семейства – бежанци от войната в Украйна.

За изпълнение на целите на дейността, а именно пълноценна подкрепа за интеграция на бежанците от войната в Украйна имаме нужда от Социален работник.

Основните Ви ангажименти ще бъдат свързани с осъществяване на пряка социална работа със семействата – бежанци от войната в Украйна.

От Вас ще се очаква да:

1. Работите като водещ на случай,  като предоставяте и организирате необходимите социални услуги;
2. Работите за идентифициране и оказване на практическа помощ по отношение на специфични  потребности от социален характер и улесняване на достъпа до социални, здравни, образователни, правни и други слуги;
3. Придружаване до държавни и общински институции, НПО и др. И съдействие за улесняване достъпа до услуги;
4. Осъществяване на постоянен контакт с целевата група за мотивиране и насърчаване включването им в проектните дейности;
5. Осъществяване на общностна работа в екип;
6. Имате готовност за мобилна социална работа.

Изисквания:
  • Кандидати с опит, подходяща квалификация и добри познания в сферата на социалното законодателство и процесите на предоставяне на социалните услуги за деца.
  • Владеене на украински/руски език;
  • Шофьорска книжка
Уменията и качествата, които очакваме кандидатите да притежават са:
  • генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители;
  • инициативност, дисциплинираност, организираност;
  • мотивираност за личностно и професионално развитие.
Работата е интересна и динамична. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Ще можете да разчитате и на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи в социалната работа с деца и семейства.

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Работното място е в село Дрен, SOS Детско селище .

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи (мотивационно писмо и автобиография) за кандидатстване на е-мейл адрес: antonia.tilkova@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за кандидатстване до 15.06.2023 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.