English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник гр. Харманли

Дата на публикуване:
25 май 2023 г.
Валидна до:
15 юни 2023 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
, 028696335
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа

Каритас София е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. В отдел „Миграция и Интеграция“ (ОМИ) целим да предоставяме комплексни грижи за ефективна адаптация и интеграция на граждани на трети държави. Нашите служители и доброволци подпомагат достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото население.

Каритас София търси да назначи Социален работник в гр. Харманли.

Позицията е свързана с практическа подкрепа на граждани на трети държави, които пребивават законно в България.

Изисквания към кандидата:
 • Висше образование степен – бакалавър или магистър по една от следните специалности в една от следните специалности: социални дейности, социална педагогика или друга в социалната сфера.
 • Минимум 2 години професионален опит в предоставяне на социални услуги и директна подкрепа на уязвими групи
 • Умения за работа с Microsoft Office и интернет приложения
 • Умения за работа в динамична и мултикултурна среда
 • Умения за работа в екип
 • Отзивчивост, комуникативност, диалогичност и сериозно отношение към работата.
Предимство ще имат кандидати, които:
 •     Имат опит в работата с граждани на трети държави
 •     Имат опит в неправителствения сектор
 •     Владеят чужд език.

Отговорности:
 • Предоставяне на социални консултации на бенефициентите
 • Изготвяне на социална оценка на потребностите, план за работа по случаи, изпълнение на плана, проследяване на развитието на случаи
 • Работа в екип със сътрудници социални дейности с редки и чужди езици
 • Работа на терен  - придружаване до здравни, образователни, социални заведения и институции.
 • Оказване на практическа подкрепа за реализация на права и задължения на бенефициентите
 • Поддържане на комуникация с държавни и общински институции
 • Проучване на услуги, налични за бенефициентите, и насочване за включване в тях
 • Осъществяване на домашни посещения
 • Регулярно проследяване изпълнението на услугите и подкрепата, заложени в индивидуалните планова на бенефициентите
 • Участие в екипни срещи, обучения, супервизии и мултидисциплинарни срещи по случаи
 • Прилежно водене на отчетност и статистика за извършената работа и предоставени услуги
 • Изпълнява други задачи, възложени му от прекия ръководител
 • Извършва своите професионални задачи и задължения, спазвайки Политиката за закрила на децата, Етичния кодекс и Кодекса на поведение на Каритас София.
Какво предлагаме:
 • Интересна и удовлетворяваща и творческа работа
 • Възможности за професионално обучение и кариерно развитие
 • Работа в международен екип
 • Ментор по време на адаптация на новото работно място
 • Коректност при заплащането
 • Добро равновесие между професионален и личен живот
Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Релевантни сертификати, препоръки и други документи
 • Извадка от текст от работата досега: публикация, проект, въпросник, анализ.
Начин и срок за кандидатстване:

Документи за участие в конкурса можете да изпратите на имейл dessislava.petkova@caritas-sofia.org  до 15.06.2023 включително.

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за насрочване на интервю.