English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Логопед в Семеен център „Посока“

Дата на публикуване:
02 април 2024 г.
Валидна до:
30 април 2024 г.
Име:
Фондация "КОНКОРДИЯ България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

МЯСТО НА РАБОТА: кв. Орландовци, ул. „Вела Чорбова“ 28А, Семеен център „Посока“

Области на дейност:
 • Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата .
 • Извършва оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Извършва превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др.
 • Оценява речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения.
 • Провежда логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване.
 • Прилага програми за познавателно и езиково развитие.
 • Изготвя необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.


Очакваме кандидатите да притежават:
 • Бакалавър/магистър по логопедия;
 • Умение за работа в екип;
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще е предимство;
 • Личностни качества: самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо hr.bulgaria@concordia.bg.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.