English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Отворена позиция: Ръководител „Маркетинг и комуникации“

Дата на публикуване:
31 август 2023 г.
Валидна до:
01 октомври 2023 г.
Име:
Заедно в час
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефони:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
info@zaednovchas.bg
Тип:
Работа

Крайният срок за кандидатстване е 12 септември
 
Умеете да създавате и разпространявате правилните послания за точната аудитория? Да създавате стратегически комуникационни и маркетингови планове? Имате поглед върху последните развития и технологии в маркетинга и комуникациите? Ако искате да работите в мотивиран и сплотен екип и да допринасяте за каузата качествено образование за всяко дете в България, то тази позиция е точно за Вас.

Ръководител „Маркетинг и комуникации“ има следните отговорности:

 •     изготвя и изпълнява стратегия, цели и план за екип “Маркетинг и комуникации”, които да позволят на “Заедно в час” да постига организационните си цели;
 •     развива бранда, посланията и аудиториите на различни програми и дейности в “Заедно в час”;
 •     управлява и развива екип “Маркетинг и комуникации”;
 •     изготвя и целесъобразно управлява бюджета на екипа;
 •     управлява и създава съдържание, криейтиви, рекламни кампании;
 •     съгласува целите и подкрепя отделните екипи в организацията, за постигането на техните цели;
 •     създава, развива и управлява ключови партньорства и контакти с медии, журналисти, партньорски организации, училищни директори, съмишленици и подизпълнители
 •     участва в медийни изяви, събития, презентации и др.;
 •     анализира данни и индикатори за успешността на кампаниите и адаптира усилията за постигане на целите на екипа и организацията спрямо резултатите.

Какъв човек търсим:

Успешният кандидат трябва да вярва силно в споделената ни визия, че всяко дете в България заслужава достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал. Идеалният човек за позицията има стратегическо и аналитично мислене, умее да създава и разпространява правилните послания и да ръководи комплексни процеси. Трябва да е готов да се учи бързо и да следи най-новите тенденции в маркетинга и да има нагласа да постига резултати с наличните ресурси.

За да бъде успешен в ролята е необходимо да:

 •     умее да създава цялостни кампании през различни канали;
 •     умее да създава и управлява маркетинг бюджет и да работи с екип и подизпълнители;
 •     познава особеностите на различни комуникационни канали (социални мрежи, имейл маркегинг, медии и др.);
 •     умее да комуникира по завладяващ начин както устно, така и писмено;
 •     умее да “продава” идеи и да убеждава останалите;
 •     е способен да разрешава проблеми и да постига резултати, намирайки нови и креативни решения;
 •     е организиран и умее да управлява времето си;
 •     може да постига резултати с ограничени ресурси;
 •     владее английски език.

Предишен опит в сферата на образованието и/или неправителствения сектор е предимство.

Какво предлагаме:

 •     конкурентно възнаграждение за сектора;
 •     допълнително здравно осигуряване;
 •     ваучери за храна;
 •     възможност за ползване на карта за спорт;
 •     допълнителни дни отпуск спрямо стажа в организацията;
 •     заетост на пълно работно време;
 •     индивидуален план за професионално развитие и бщджет за допълнителни обучения;
 •     възможност за дистанционна работа;
 •     възможност за принос към мисията на “Заедно в час”;
 •     работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;
 •     офис на комуникативна локация в София (Орлов мост).

Как да кандидатствате за тази позиция?

Изпратете своето CV/LinkedIn и отговор на долните въпроси на български или английски език до 12 септември на Петко Иванов, ръководител “Технологии, операции и маркетинг” p.ivanov@zaednovchas.bg

Важно!

Моля, в мотивационното си писмо да отговорите на следните въпроси:

    Защо искате да работите в „Заедно в час“? Как Ви мотивират мисията и целите на организацията?
    Кои според Вас са най-големите предизвикателства в маркетинга в образователния/неправителствения сектор и как бихте ги преоделели?

Имайте предвид, че преглеждаме кандидатури според тяхното постъпване, затова е препоръчително да кандидатствате възможно най-скоро.

Запознайте се още с ценностите и работната атмосфера на „Заедно в час“ тук.