English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
01 септември 2023 г.
Валидна до:
31 януари 2024 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Веселина Генчева
e-mail:
drlvgentcheva@gmail.com,
Телефон:
0888338800
Период на заетост:
от 04.09.2023 г. до 01.03.2024 г.
понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък
сутрин
Сфера на дейност:
Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения
Тип:
Доброволци