English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Помагане

Дата на публикуване:
04 септември 2023 г.
Валидна до:
04 октомври 2023 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Даяна Минкова
e-mail:
minkovdaiana@gmail.com,
Телефон:
0876517444
Период на заетост:
събота, неделя
следобяд
Сфера на дейност:
Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Проблеми на жените, джендър въпроси
Тип:
Доброволци
На 20 години, студент. Заета от сряда до четвъртък. Желаеща да отдели време и помощ на децата в нужда.