English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволци за провеждане на събития

Дата на публикуване:
13 септември 2023 г.
Валидна до:
13 октомври 2023 г.
Име:
Оренда
Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
9000
Адрес:
ул. Патриарх Евтимий 35, ап.1
Телефони:
0896807605, 0896807605
Ел. поща:
orenda_varna@abv.bg
Тип:
Доброволци

Фондация „Оренда" реализира своята дейност във Варна от 2011 година и работи основно в направление работа младежи и активно гражданско участие. 

За предстоящите месеци Фондацията търси доброволци за реализиране на събития със следната насоченост: повишаване на информираността на обществото по определени проблеми (замърсяване, агресия, неучастие и др.); популяризиране на дейността на Фондацията и програма Еразъм+ , както и други възможности за младежи; повишаване на толерантността и приемането на различните; колективни дейности за подобряване на средата - почистване, засаждане на дървета и др.

В какви дейности ще са ангажирани доброволците:
  • популяризиране на събитието в различни канали
  • помощ на деня по изграждане на щандове, поставяне на транспаранти, раздаване на информационни материали и други
  • информационни кампании
  • зареждане с материали
  • привличане на нови доброволци и съмишленици
  • други спрямо спецификата на събитието.
Фондацията е отворена към възможности както за краткосрочно, така и за дългосрочно доброволчество. Нашето желание е да предоставим възможност на доброволците да допринасят и да се включват спрямо своите интереси и силни страни и възможност да избират в кои проекти/дейности да се включат.

При интерес, моля пишете ни наorenda_varna@abv.bg