English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по английски език на почасова ангажираност

Дата на публикуване:
26 октомври 2023 г.
Валидна до:
26 ноември 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

В Основно прогресивно училище 1 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по английски език на 5 клас за почасова ангажираност.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Като учител в прогресивно училище ще имате следните отговорности:
 • Задавате ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планирате дидактически и преживелищни дейности, с които стимулирате изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност;
 • Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата;
 • Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година;
 • Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изисквания за заемане на ролята:
 • висше образование, бакалавър или магистър специалност “Английска филология” (или в процес на завършване);
 • минимум две години опит в преподаването на английски език на ученици в прогимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език - ниво C1;
 • компютърна и медийна грамотност;
 • умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
Личностни качества, нагласи:
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при подрастващи;
 • Рефлективност и проактивност;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Ние ви предлагаме:
 • Почасова ангажираност (5 учебни часа седмично);
 • Екипна среда, в която ще можете да учите и се развивате;
 • Въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • Конкурентно заплащане;
 • Абонаментна карта "Знание +"
 • Възможност за използване на Multisport карта;
 • Осигурен обяд.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо на имейл: snezhina.varbanova@transform.bg.

Ще се свържем с кандидатите, който профил е съответен на изискванията за заемане на ролята.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! Очакваме да видим кандидатурата ви!