English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволчество

Дата на публикуване:
28 ноември 2023 г.
Валидна до:
30 април 2024 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Гергана Димитрова
e-mail:
gerganastdimitrova@gmail.com,
Телефон:
0883305262
Период на заетост:
вторник, сряда, четвъртък
следобяд
Сфера на дейност:
Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
Тип:
Доброволци