English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Възпитатели SOS Семеен дом, гр. Велико Търново

Дата на публикуване:
24 януари 2024 г.
Валидна до:
24 февруари 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ДВАМА ВЪЗПИТАТЕЛИ

(СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ)

в гр. Велико Търново

 SOS Семеен дом I ул. „Охрид“ № 4

и
 SOS Семеен дом II ул. „Ильо войвода“ № 4

(Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания)

 

Какво включва ролята на един възпитател?
 • Пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в нашите семейни домове;
 • Комуникация с държавни и обществени организации с оглед осигуряване и защита на най-добрия интерес на децата и младежите;
 • Организиране и структуриране свободното време и ежедневието на децата.
Очакваме кандидати с опит в социално-педагогическата сфера, с умения за общуване с деца и тийнейджъри и най-вече с желание и готовност да работят за каузата на децата и младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – специалност “Педагогика”, “Социални дейности”, “Социална     педагогика”;
 • Познаване особеностите на детската и юношеска възраст;
 • Професионален опит в работа с деца и юноши;
 • Умения за справяне  в критични ситуации, за решаване на конфликти и поставяне на граници;
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на социалните услуги;
 • Инициативност и умения за работа в екип;
 • Готовност за работа на смени по график ;
 • Компютърна грамотност /Internet, Microsoft Office/;
 • Отлични комуникативни способности.
Необходими документи за кандидатстване:
 •  Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;
 • Препоръка от предишен работодател /при възможност/.

Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес: bilyana.sokolova@sosbg.org.  Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се обадите на тел. 0884669042.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 16.02.2024 г.

Ще се свържем за интервю само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.