English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
06 март 2024 г.
Валидна до:
06 април 2024 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Виктория Станчева
e-mail:
stanchevaviki15@gmail.com,
Телефон:
0884213424
Период на заетост:
от 17.03.2024 г. до 24.03.2024 г.
неделя
сутрин, следобяд
Сфера на дейност:
Етнически въпроси; Защита на човешки права; Клубове по интереси
Тип:
Доброволци
На 22 съм,Виктория се казвам и желая да помагам :) Свържете се с мен на телефон 0884213424 или на gmail stanchevaviki15@gmail.com
Само за София!