English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности към Комплекс за младежи „Здравей“

Дата на публикуване:
11 март 2024 г.
Валидна до:
11 април 2024 г.
Име:
Фондация "КОНКОРДИЯ България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи

Области на дейност:

 • Организира всекидневието на младежите, съгласно методиката за предоставяне на социалната услуга;
 • Провежда групови и индивидуални занятия, съобразно програмите за възпитателна дейност на младежите;
 • Съдейства за развитие на уменията и способностите на младежите в ежедневните им дейности;
 • Работи за развиване на социалните умения у младежите, както и умения за разрешаване на проблеми;
 • Оказва здравна подкрепа на младежите - насочва към медицинска сестра или друг вид консултации при специалисти, осъществява промоция на здраве, достъп до материали за спешна медицинска помощ, посредничество при нужда от хоспитализация и др.
 • Придружава младежите при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра, екскурзии и др.
 • Отговаря за осигуряването на безопасност, образование, здравеопазване на младежите по време на работната смяна;
 • Активно изпълнява заложените в индивидуалния план за грижа на младежите дейности;
 • Участва активно в обучения, супервизии, екипни срещи с цел повишаване качеството на предоставяната социална услуга;
 • Води необходимата документация и отчетност.
Изисквания:

Бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.

Необходими личностни характеристики:

 • Толерантност към хора от различни социални прослойки
 • и групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
 • Чувство за отговорност и справедливост,
 • Kомуникативност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.
За предимство ще се считат:
 • Професионален опит в социална работа или работа с младежи в риск и владеене на английски език.
Какво предлагаме:
 • Трудов договор на пълно работно време - осем часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
 • 13-та заплата;
 • Комуникативно работно място;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения;
 • Супервизия.
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи.
Изпращайте кандидатури на hr.bulgaria@concordia.bg.