English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор проекти

Дата на публикуване:
14 март 2024 г.
Валидна до:
14 април 2024 г.
Име:
Фондация "КОНКОРДИЯ България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Области на дейност:
 • Следи различни информационни източници за възможности за финансиране и подкрепа на дейности и инициативи, релевантни за дейността на фондацията;
 • Изготвя проектни предложения за финансиране;
 • Инициира и координира подготовката на проектни предложения за кандидатстване пред различни източници и донорски организации, вкл. организира обсъждане на идеи с Мениджърски екип и ръководителите на социалните услуги, като след това работи в екип за подготовка на предложенията и отговаря за тяхното навременно подаване към съответния донор или финансираща програма;
 • Работи в активно партньорство с международния проектен екип, като предоставя информация за дейности, имащи отношение към подготовка на проекти за финансиране и съответните отчети;
 • Поддържа база данни и участва в подготовката на отчети и други документи, свързани с дейността на отдела и общите за организацията, вкл. събиране и систематизиране на информация за отчитане на проекти и инициативи на организацията към различни финансиращи и партньорски организации.

Изисквания:
 • Висше образование – минимална степен бакалавър в релевантна за длъжността специалност;
 • Опит в писането на проекти;
 • Английски език.
Необходими личностни характеристики:
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки и групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
 • Чувство за отговорност и справедливост,
 • Kомуникативност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности

За предимство ще се считат:
 • Професионален опит в социална работа.

Какво предлагаме:
 • Трудов договор на пълно работно време - осем часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
 • 13-а заплата;
 • Комуникативно работно място;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи.