English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Занимания с деца

Дата на публикуване:
15 март 2024 г.
Валидна до:
15 април 2024 г.
Област:
Бургас
Име и фамилия:
Радка Иванова
e-mail:
radkaivanova22071992@abv.bg,
Телефон:
0884972124
Период на заетост:
от 15.03.2024 г. до 07.02.2025 г.
целодневно
Сфера на дейност:
Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Тип:
Доброволци
Искам да се занимавам с деца