English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Туристическо дружество Понория набира членове

Дата на публикуване:
22 март 2024 г.
Валидна до:
22 април 2024 г.
Име:
Туристическо дружество Понория
Област:
София
Град/Село:
Брезе
Пощенски код:
2278
Адрес:
м. Манастира
Телефони:
, 0878444216
Ел. поща:
td@ponoria.com
Тип:
Доброволци

Туристическо дружество Понория е основано на 12 октомври 2019 г. в хижа Тръстеная от група приятели планинари.

Основните цели на сдружението са да:

популяризира, насърчава и развива планинарството в България и да формира траен интерес от практикуване на туристически дейности; популяризира Понор планина, като район за спортно-туристическата дейност.
Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ във връзка с постигане на целите са:
(1) Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
(2) Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен и велосипеден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране и нови туристически и спортно-туристически изяви;
(3) Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
(4) Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
(5) Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
(6) Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
(7) Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
(8) Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ извършва следните дейности:

(1) Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
(2) Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения;
(3) Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
(4) Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
(5) Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
(6) Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
(7) Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
(8) Участва в екологични проекти и програми;
(9) Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.

Искаш да си част от Понория? Тук можеш да научиш повече за това https://ponoria.com/chlenstvo/