English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволчество

Дата на публикуване:
26 март 2024 г.
Валидна до:
26 април 2024 г.
Област:
Пловдив
Име и фамилия:
Георги Иванов Тодоров
e-mail:
georgi.todorov@gmx.de,
Телефон:
0885980653
Период на заетост:
неделя
целодневно
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Тип:
Доброволци
Здравейте,

Бих желал да се включа като доброволец във ваши инециативи в град Пловдив.

Поздрави,

Георги