English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Фондация „Заедно в час" търси Специалист „Подкрепа на училищни екипи"

Дата на публикуване:
01 април 2024 г.
Валидна до:
15 април 2024 г.
Име:
Заедно в час
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефони:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
info@zaednovchas.bg
Тип:
Работа

Ако вие:
 • Вярвате, че доброто образование е ключът към развитието на всеки човек и на обществото като цяло;
 • Сте убеден/а, че задълбочената рефлексия е метод, чрез който всеки може да подобри резултатите, които постига в работата си;
 • Можете да задавате задълбочаващи въпроси;
 • Умеете да структурирате процеси и искрено се вълнувате дали те имат добър резултат;
 • Можете с лекота да създавате взаимоотношения, базирани на взаимно доверие;
 • Искате, непрекъснато да развивате своите професионални умения, докато допринасяте за обществено-значима кауза,
То ние търсим точно Вас. Кандидатствайте сега за отворената позиция Специалист Подкрепа на училищни екипи” в екипа на Заедно в час”. 

Каква роля ви очаква  в Заедно в час”?

Специалист Подкрепа на училищни екипи“ е част от екипа, който отговаря за програма Училища за пример”. 

Човекът, който заеме тази позиция ще подкрепя лидерски и педагогически училищни екипи в програма Училища за пример” като:
 • Посещава редовно класни стаи в училищата, участници в програмата,  наблюдава часове и дава обратна връзка на участниците;
 • Подкрепя лидерското развитие на ръководния екип на училището;
 • Обобщава и анализира данни за напредъка на училищните екипи;
 • Развива и подобрява конкретни инструменти и подходи за подкрепа; 
 • Адаптира плановете спрямо резултатите.
Ние сме сплотен екип от силно мотивирани хора, които работят за кауза, в която вярват. Искаме към нас да се присъедини човек, който вярва във визията ни, че всяко дете в България трябва да има достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал. Успешният кандидат за позицията може да слуша без да съди и да задава качествени отворени въпроси. Той/тя умее да изследва кои решения работят и кои не. Вижда училището като система, която може да бъде настроена към постоянно подобрение с фокус учениците. Обича да рефлектира върху работата си и постигнатите резултати и да ги подобрява след обратна връзка. 

Търсим човек, който: 
 • Има опит като ментор,  коуч или друга роля, която изисква подкрепа към професионалисти;
 • Използва множество инструменти за рефлексия;
 • Умее да организира процеси;
 • Намира решения на комплексни проблеми;
 • Умее да комуникира идеите си, така че да бъде разбран от различни хора;
 • Умее да обобщава голям обем от информация и данни в подходящ формат;
 • Е организиран и управлява добре времето си;
 • Работи ефективно в екип с други колеги;
 • Проактивно търси и дава обратна връзка;
 • Опит като преподавател в училище;
 • Има готовност да пътува.
 Допълнителни предимства имат кандидатите, които владеят отлично английски език; 

Какво предлагаме: 
 • Конкурентно възнаграждение за сектора;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Заетост на пълно работно време;
 • Индивидуален план за професионално развитие и допълнителни обучения;
 • Възможност за дистанционна работа извън офиса;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за ползване на карта за спорт;
 • Офис на комуникативна локация в София (Орлов мост);
 • Възможност за принос към мисията на Заедно в час” и работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;

Как да кандидатствате?

Изпратете до Ивелина Пашова (i.pashova@zaednovchas.bg), ръководител програма „Училища за пример” следното: 
 • мотивационно писмо, в което отговаряте на следните въпроси: 
 • Защо искате да работите в Заедно в час”? Как Ви мотивират мисията и целите на организацията?
 • Представете си, че ще  един училищен екип в продължение на две години. Как ще подходите? Към какво ще се стремите в края на двете години? Как ще знаете дали напредвате?
 • професионално CV или LinkedIn профил.
Имайте предвид, че преглеждаме кандидатури според тяхното постъпване, затова е препоръчително да кандидатствате възможно най-скоро.

Срок за кандидатстване: 15 април.