English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител в Частна детска градина, с. Дрен

Дата на публикуване:
01 април 2024 г.
Валидна до:
01 май 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 Учител в Частна детска градина „Дренчета“ ЕООД,

дружество на Сдружение SOS Детски селища България


Отговорности и задължения:
 • Носи отговорност за качественото протичане на възпитателния и образователния процес с децата от ЧДГ Дренчета, с. Дрен;
 • Планира и осъществява възпитателната и образователна дейност при стриктно спазване на установената в страната нормативна уредба в областта детска и предучилищна педагогика и съобразявайки се с приетите SOS ценности, принципи и стандарти на работа;
 • Проследява новостите в областта на детската и предучилищна педагогика.
Изисквания към кандидатите:

Образователни и професионални:
 • Бакалавър или Магистър с професионална квалификация по Педагогика, специалност Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика или Детски учител. Допускат се кандидатури и от студенти III или IV курс по тези специалности;
 • Трудов стаж -  може да е предимство, но не е задължителен;
 • Здравна книжка, заверена в РЗИ;
 • Шофьорска правоспособност и ползването на английски език са предимство.

Личностни качества:
 • Педагогически подход и разбиране потребностите и правата на децата
 • Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
 • Умения за организиране и планиране на времето
 • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
 • Енергичност и отговорност
 • Инициативност за научаване на нови неща.

Работното място е в SOS Детско селище, с. Дрен.

Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на основните дейности  и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията. Работи се в разновъзрастова група, до 12 деца.  Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Ако тази възможност за професионална реализация е привлякла вниманието Ви, можете да се свържете с нас. С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 088 599 9711. Документи – учителско портфолио или CV, и мотивационно писмо, може да подадете на е-мейл адрес:  anelia.rogelova@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване  30.04.2024 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.