English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Медицинска сестра в Център за деца и семейства „Захарна фабрика“/ Семеен център „Посока“

Дата на публикуване:
02 април 2024 г.
Валидна до:
02 май 2024 г.
Име:
Фондация "КОНКОРДИЯ България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:
 • Осъществява първични медицински прегледи;
 • Организира и участва в здравно-образователни консултации;
 • Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния;
 • Съдейства за специализирана медицинска помощ;
 • Съдейства за поставяне на ваксини съобразно имунизационния календар в страната;
 • Съдейства при избор на личен лекар;
 • Поддържа контакти с личните лекари и други здравни заведения при необходимост;
 • Следи наличността на лекарствените средства и консумативи, необходими за дейността на медицинския кабинет и аптечките;
 • Участва в изпълнението на графика на мобилните обходи на съответния център
 • Придружава клиенти до здравни заведения при необходимост;
 • Участва във всички мероприятия, организирани от фондацията, целящи повишаване на квалификацията.
 • Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образование – висше образование с минимална образователна степен бакалавър - специалност "Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ или сходна специалност;
 • Личностни характеристики – самодисциплина, самоорганизираност, толерантна нагласа за работа с уязвими общности, емпатия, индивидуален подход към клиентите, умения за справяне с работа под напрежение.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 8 (осем) или 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • 13-а заплата;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.
Очакваме да получим професионална автобиография и мотивационно писмо на hr.bulgaria@concordia.bg.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.