English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Супервайзър-обучител в социални услуги

Дата на публикуване:
30 април 2024 г.
Валидна до:
30 май 2024 г.
Име:
За Нашите Деца
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефони:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Ел. поща:
office@detebg.org
Тип:
Работа

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане. От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За екипа на организацията търсим СУПЕРВАЙЗЪР-ОБУЧИТЕЛ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.

Основни отговорности и задължения:
 • Провежда индивидуални и групови супервизии със специалисти и екипи, ангажирани в сферата на социалните услуги и предоставящи психо-социална работа.
 • Прави анализ и оценка на работата по случай и ефективността на провеждане на интервенции, като изготвя анализи и доклади.
 • Предоставя индивидуални и групови супервизии на приемни семейства и семейства в риск.
 • Оценява индивидуалните и професионални граници и способността за понасяне на фрустрация, като прилага инструментариум.
 • Адаптира и прилага методи и подходи за превенция и консултиране на хора с различни проблеми и потребности.
 • Прилага различни методи и процедури за утвърждаване и справяне с изтощението в сферата на социалните услуги.
 • Прилага методи за професионална и емоционална подкрепа на служители и екипи в сферата на социалните услуги.
 • Подбира и планира подходящи методи, средства, материали и обучителен инструментариум за провеждане на обучения със специалисти в социалните услуги и родители.
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование в някоя от следните специалности: „Психология“, „Педагогика“ или друга подходяща специалност в сферата на помагащите професии;
 • Опитът в обучението и супервизията са предимство;
 • Теоретични и практически знания в сферата на социалната работа;
 • Способност за работа с лица от различни уязвими групи;
 • Умения за бърза и адекватна реакция;
 • Умения за вземане на решение в ситуация на криза и/или емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.
Организацията предлага:
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
 • Трудов договор.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.
 • Принос към благородна кауза.
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.
Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо на имейл: hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.