English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Здравен експерт

Дата на публикуване:
19 май 2024 г.
Валидна до:
15 септември 2024 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Катерина Александрова
e-mail:
katrinzdrave@gmail.com,
Телефон:
0899542121
Период на заетост:
от 01.08.2024 г. до 18.08.2024 г.
четвъртък, петък, събота
сутрин
Сфера на дейност:
Здравеопазване, права на пациента
Тип:
Доброволци
Здравен холистичен консултант