English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психологическа насоченост

Дата на публикуване:
20 май 2024 г.
Валидна до:
31 юли 2024 г.
Област:
Варна
Име и фамилия:
Станислава Тодорова
e-mail:
stacy7292@gmail.com,
Телефон:
0883393167
Период на заетост:
понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, неделя
вечер
Сфера на дейност:
Проблеми на децата; Социални услуги; Друго
Тип:
Доброволци
Търся доброволчество, свързано с психологическо консултиране
Имам магистратура по психология и продължаващо обучение в когнитивно-поведенческата терапия