English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Методик по математика

Дата на публикуване:
23 май 2024 г.
Валидна до:
23 юни 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Методическият център е експертно звено към Фондация за образователна трансформация, създадено с цел осигуряване на методическа подкрепа на учителите в Български прогресивни училища (БПУ) чрез квалификационни дейности и подкрепа за професионално развитие; консултиране и менторство; провеждане на тематични проучвания и изследвания; осъществяване на проекти с външни партньори и др.

Методическият център е ключова организация в екосистемата на Български прогресивни училища, чиято основна мисия е повишаване на качеството на образование.

Във връзка с разширяване на екипа, за следващата учебна година търсим методик по математика за прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование в специалностите "Математика" или "Математика и информатика";
 • Педагогически опит в прогимназиален и/или гимназиален етап;
 • Владеене на английски език - най-малко ниво В2;
 • Публикации, доказващи отлични аналитични способности;
 • Комуникационни способности;
 • Познаване на съвременните постижения на Learning Sciences.
Профил на длъжността:
 • Осигуряване на методическа подкрепа на учителите по математика в прогимназиален и гимназиален етап;
 • Проучване, внедряване и популяризиране на добрия педагогически опит в областта на обучението по математика;
 • Разработване на методически модели, подходи и ресурси по математика;
 • Участие в квалификационната програма на Методическия център на Фондацията;
 • Участие в следните проекти:
 • Платформа за адаптивна самостоятелна работа с учениците с обратна връзка за напредъка им с използване на ИИ
 • Изследване на взаимовръзката между редовно формиращо и сумативно оценяване.
 • Интегриране на концептуален и изследователски подход в обучението по математика.
 • Внедряване на уменията за решаване на проблеми и математизиране в обучението по математика с приложения в други предмети.
 • Развитие на методика, разработена във Великобритания и Канада, базирана на най-новите достижения на Learning Science, за преподаване по математика и разработения в БПУ компетентностен модел за учители. Развитие на разработените в БПУ компетентностни модели по математика и умения за мислене.
Предлагаме:
 • Възможност за специализирано обучение във Великобритания;
 • Работа на пълен работен ден;
 • Възнаграждение между 2500 и 3000 лв. (нето) в зависимост от опита и квалификацията;
 • Назначаване от септември/октомври 2024 г.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите  на rozalia.radeva@transform.bg:
Професионална автобиография;
Мотивационно писмо.

Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!