English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ръководител на консултативен център (ЦОП) Перник

Дата на публикуване:
28 май 2024 г.
Валидна до:
28 юни 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. 

В продължение на повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

РЪКОВОДИТЕЛ

НА

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР (ЦОП) ПЕРНИК
 

Консултативен център ПЕРНИК работи в сферата деца и семейства в риск и е част от социалното пространство на страната от 2016 г.

Търсим специалист с опит, новаторски подход и професионален размах при  управление и развитие на социалните услуги за деца и семейства в риск.

Очакваме от кандидатите:
  • да са работили минимум 2 години опит в сферата управление на социални услуги, консултиране на деца и семейства;
  • добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца и семейства;
  • опит в работа с институции, български и международни организации;
  • организационни и управленски умения;
  • умения за ръководене на екип;
  • опит в работа по проекти с публично финансиране;
  • умения за планиране и бюджетиране.

Основните Ви ангажименти ще бъдат свързани с развитие и реализация на цялостната дейност на Консултативния център по предоставяне социални услуги: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия; обучение за придобиване на умения.

Работата е интересна, динамична и дава възможност за новаторство. От Вас се очаква да проявите професионална креативност и да дадете тласък и нови хоризонти за развитие на дейностите в Консултативния център. 

В работата си като Ръководител Консултативен център ще можете да се опре на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи при предоставяне на социални услуги и застъпнически инициативи.

Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в целия спектър от дейности на SOS организацията и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията. Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

Работното време на сътрудника е стандартно. Присъствието му е необходимо в рамките на работния ден, а дистанционна форма на работа е частично приложима.

Работното място е гр. Перник, ул. „Брезник“ № 1.

Ако това ви интересува, можете да се свържете с нас. С удоволствие ще Ви дадем още информация на телефон 0897994610.

Ако тази възможност за професионално развитие е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи за кандидатстване на е-мейл адрес:   svetla.mogilanska@sosbg.org.  

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Краен срок за кандидатстване 30 юни 2024 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.