English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор проекти и комуникация

Дата на публикуване:
05 юни 2024 г.
Валидна до:
25 юли 2024 г.
Име:
БлуЛинк
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1202
Адрес:
бул. "Сливница" 263
Телефони:
0888704661, 0888816830
Ел. поща:
office@bluelink.net
Тип:
Работа


Мрежата за гражданско действие BlueLink.net си търси мотивиран Координатор на проекти на постоянна заетост.

Търсим енергичен човек с желание да работи в обществен интерес за работа по проекти в сферата на действие на Фондация “БлуЛинк”, обусловени от мисията и идеалните ѝ цели. Проектите ни обхващат борбата с климатичните промени, опазването на природата и човешките права, насърчаване на гражданското участие при вземането на решения и укрепване на журналистиката и гражданското общество.

Координаторът проекти и комуникация съдейства на Проектните мениджъри и Управляващия редактор за осъществяване на дейностите по проекти и за надлежното им документиране, за логистика на дейности и събития.

За кандидата

Търсеният човек е организиран, самостоятелен, способен да си гони задачите и да спазва срокове. Цени се инициативност и собствена тяга за действие. Добре е да познава спецификата на работата по проекти, включително съставяне на предложения, работни планове, бюджетиране и отчитане на дейностите. В екипа на БлуЛинк е всеки си тежи на мястото, но трябва взаимодействие и екипност.

Всички членове на екипа на BlueLink.net участват и в електронните и комуникационни дела на мрежата. Комуникационни, журналистически и дигитални способности са добре дошли, а готовност за дигитална комуникация е наложителна.

За БлуЛинк

БлуЛинк е фондация в обществен интерес, която поддържа гражданска информационно-технологична мрежа, анализира, насърчава и практикува ефективното ползване на интернет в подкрепа на демокрацията, опазването на природата и ценностите на обединена Европа. Развиваме демократичното гражданско общество и обществено отговорна журналистика. Изпълняваме дигитални, комуникационни, журналистически дейности, изследвания и анализи, свързваме участниците в обществените процеси и гражданските организации. Работим с широк кръг организации, институции, партньори и донори в България, ЕС, Балканите и други страни. Повече за делата ни може да намерите тук.

Не дискриминаме никого на никакво основание и насърчаваме разнообразие, равноправие и зелен мироглед. Не е нужно да знаете всички отговори и решения - ще ги търсим заедно. Но е важно да споделяме и подкрепяме мисията, визията и дейностите на БлуЛинк - вижте ги тук

Обхват на работата

Координаторът проекти и комуникация:

 • съдейства на Мениджъра на проекти за осъществяване на дейностите по проекти;
 • координира комуникацията между членовете на екипите на проектите, за които отговаря;
 • поддържа документация за изпълнението на проектите
 • участва в изготвянето на описателни отчети и на финансови отчети по проектите с като подпомага Мениджъра на проекти и административния и финансов екип;
 • участва в разработване на проектни предложения, свързани с целите на БлуЛинк.
 • пише текстове и публикува материали в сайта и комуникационните канали на БлуЛинк;
 • произвежда и публикува дигитално мултимедийно съдържание;
 • превежда статии и други материали от английски на български и обратно;
 • борави с уеб страницата на bluelink.net, профилите на организацията в социалните мрежи, както и други сайтове, свързани с дейността на БлуЛинк.

За позицията

Позицията е с постоянна заетост, на трудов договор в офиса на фондацията.

Предлагаме месечно възнаграждение в зависимост от профила на кандидата: между 1500 и 2500 лв. на месец, като съобразяваме с опита и качествата на всеки кандидат.

Работата при нас изисква владеене на английски език и често включва пътуване. Шофьорски умения са добре дошли.

Изисквания

Координаторът проекти и комуникация трябва да:

 • поддържа безупречна дисциплина при изпълнението на срокове и графици;
 • работи и комуникира на български и английски език на работно ниво;
 • притежава развити умения за обработване на документация;
 •  работи с Excel и Word, както и с еквивалентни програми за работа във виртуален “облак”;
 • може да пътува по работа;
 • споделя целите и ценностите на BlueLink.

Препоръчително е:

да разбира проектните потребности и процеси в неправителствена организация, която работи с донори, както и да шофира.

Кандидатстване

Ако всичко това Ви се стори интересно и подходящо Или познавате подходящия човек:

 • прочетете повече в сайтовете ни за дейностите, целите и проектите на БлуЛинк;
 •  напишете ни кратък имейл до admin@bluelink.net, като споделите как и защо смятате, че сте подходящи за позицията, приложите автобиография/CV и посочите:

- име,

- контакт,

- предишен опит в обхвата на длъжността; и

- възможност за започване.

Въпроси са добре дошли. Може да Ви потърсим и поискаме допълнителни материали или сведения за кандидатурата Ви.

Срокът за кандидатстване е 25 юни 2024 г. Но ако намерим човека по-рано, няма да чакаме, така че пишете ни час по-скоро до admin@bluelink.net, моля! 

 Всеки член на екипа

 • участва в дейностите на БлуЛинк, когато се налага;
 • допринася за набирането на средства, писането на предложения и отчитането на проекти;
 • поддържане на собствените ни и социалномрежови информационни инструменти;
 • допринася за изготвянето на Годишния доклад и други издания на БлуЛинк.
 Очаквания

 • надеждно координиране,  изпълнение и отчитане на проекти;
 • разбиране на спецификата, целите и ценностите на БлуЛинк;
 • безупречен български и работен английски език (писмено и говоримо);
 • умения за работа самостоятелно и в екип;
 • готовност за пътуване, общуване и комуникация - в страната и чужбина.

Качества и компетентности, които ценим (не непременно наведнъж)

Не пропускайте да се похвалите, ако имате опит с:

 • излъчване и продукция на видео в Интернет;
 • анимация;
 •  CMS;
 • телевизионна или друга журналистика;
 •  работа със софтуер и техника за излъчване в интернет;
 • организаторски опит за телевизия или видеоблог;
 • разбиране на политиката, гражданското общество и обществените процеси;
 •  изготвяне на предложения и доклади за проекти;
 •  разследвания и анализи;
 • изкуство, вкл. музика и литература; или
 • ветроходство.

За повече информация:

Тел. +359 888 704 661 или office bluelink net