English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Кариера в НПО

Специалист ТРЗ

Дата на публикуване:
10 юни 2024 г.
Валидна до:
10 юли 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

ТЪРСИ

Специалист ТРЗ

към Националния офис на Сдружение SOS Детски селища България

 

Търсим честен, акуратен човек, с пъргав ум и желание за работа; човек, който умее, както да работи с числа, така и да общува с хора и за когото социалните предизвикателства на съвремието ни не са чужди.

Ако Вие имате желание да се присъедините към каузата на SOS Детски селища като заемете позицията Специалист ТРЗ, основните Ви ангажименти ще бъдат да:

 • Изготвяте необходими документи, свързaни с назначаване, преназначаване, освобождаване и други документи във връзка с трудовите правоотношения;
 • Водите справки за ползването на отпуски, болнични и др. отсъствия. Изготвяте заповеди за отпуски, служебни бележки, свързани с ТПО и работните заплати;
 • Изготвяте графици за работа при СИРВ и присъствени форми;
 • Изготвяте  ведомости за работни заплати, фишове, декларации 1,6, по чл.73 и  статистическа справка за труд.
 • Изплащате изчислените възнаграждения, нареждате осигуровките към НАП;
 • Изготвяте, управлявате и съхранявате личните досиета на служителите;
 • Взаимодействате с представители на държавни и общински контролни органи, както и на други органи на финансов контрол;
 • Изготвяте справки, регистри и отчети за нуждите на финансово-счетоводната отчетност и анализа на дейността на Сдружението;
 • Взаимодействате с представители на държавни и общински контролни органи, както и на други органи на финансов контрол;
Очакваме от кандидатите да имат:
 • Образование в областта на финансите и/или счетоводство;
 • Отлични компютърни умения – Word, Excel;
 • Опитът с ТРЗ софтуеър е важно предимство;
 • Ползване на английски език на работно ниво. 

Работата, която предлагаме, ще ви направи част от значими социални инициативи, а Вашият труд бъде принос за тяхната реализация.

При нас можете да разчитате на коректни трудови отношения  и социални придобивки.

Ще  имате пълната професионална подкрепа на колегите от финансово-счетоводния екип на Сдружението.

Работното време е стандартно, с частична възможност за работа от разстояние.

Работно място – гр. София, ул. Паскал Тодоров 8А, Национален офис на Сдружението

Краен срок за кандидатстване 10 юли 2024 година.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Необходимите  документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо и препоръка от минала месторабота.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.