English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Култур, изкуство, музика

Дата на публикуване:
10 юни 2024 г.
Валидна до:
31 август 2024 г.
Област:
Варна
Име и фамилия:
Martin Zhelev
e-mail:
zhelev_1989@abv.bg,
Телефон:
0878579620
Период на заетост:
от 24.06.2024 г. до 31.12.2024 г.
целодневно
Сфера на дейност:
Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
Тип:
Доброволци