English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор „Комуникации и фондонабиране", Амнести Интернешънъл България

Дата на публикуване:
12 юни 2024 г.
Валидна до:
14 юли 2024 г.
Име:
Амнести Интернешънъл България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
Адрес:
София
Телефони:
, 0883485905
Ел. поща:
group@amnesty.bg
Тип:
Работа

Амнести Интернешънъл България търси Координатор „Комуникации и фондонабиране"

Амнести Интернешънъл е глобално движение от над 10 милиона души, които се борят за бъдеще, в което правата на човека са зачитани от всички. Обединени от своята споделена човечност, ние вярваме, че имаме силата да създадем положителна и устойчива промяна в обществото.

Във връзка с развитието на офиса и дейността на Амнести Интернешънъл България, търсим да назначим две нови попълнения в екипа - Координатор Комуникации и фондонабиране и Координатор Кампании и активизъм

Позицията на Координатор Комуникации и фондонабиране е вълнуваща възможност за професионалист с изявени качества за създаване на бранд идентичност и готовност да приеме предизвикателството да изгради комуникационните и фондонабирателни процеси в Амнести Интернешънъл България.

Основната роля на Координатор Комуникации и фондонабиране ще бъде, в сътрудничество с екипа на Амнести Интернешънъл България, да гарантира: 
 • Изработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие на областта комуникации и фондонабиране и цялостната дейност на организацията в България;
 • Запознаването на обществото с визията и дейността на Амнести Интернешънъл България и с ключови теми свързани с правата на човека;
 • Набирането и поддържането на взаимоотношения и с индивидуални и корпоративни дарители, както и поддържането на база от данни с дарители;
 • Изграждането на партньорства с медийни и комуникационни партньори, както и поддържането на взаимоотношения с представители на бизнеса;
 • Засилването на обществената ангажираност в подкрепа на правата на човека. 

Търсен профил: 
 • Търсим креативна и иновативна личност с експертиза в сферата на изграждането на организационна идентичност и маркетинга и предишен професионален опит в създаването на комуникационни кампании и материали. 
 • В допълнение, очакваме да имате познания в индивидуалното и корпоративно фондонабиране, както и доказан опит в създаването и развитието на партньорства. 
 • От координаторът ще се изискват стратегическо и аналитично мислене със способност за превръщане на стратегия и концепции в действия, както и умения за комуникиране на социални проблеми на достъпен език за широката общественост.

Условия на работа: 
 • Безсрочен трудов договор, с 6-месечен изпитателен срок ;
 • Месечно възнаграждение: 4000 лева бруто; 
 • Позицията е локирана в София;
 • 22 дни годишен платен отпуск. 

Как да кандидатствате:
Изпратете на английски език своя актуална автобиография, мотивационно писмо и контактите на двама референти на hr@amnesty.bg

Може да намерите длъжностната характеристика на този линк.

Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 14 юли 2024 година.