English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор „Човешки ресурси и организационно развитие"

Дата на публикуване:
17 юни 2024 г.
Валидна до:
17 юли 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

През годините обхвата на дейностите се разшири, задълбочи, адаптирайки се към нуждите на потребителите и следвайки амбициите на организацията да достигне до възможно най-голям брой хора, нуждаещи се от качествена социална подкрепа. Последните години се наблюдават тенденции и в обществото, които показват, че и децата, които си имат родители, имат нужда от грижа, но тези родители изпитват затруднения да се грижат за тях и наш ангажимент е да подкрепим не само децата, но и техните биологични родители, за да не се стига до раздялата между тях. 

Като естествен отговор на нуждите на обществото детските селища се разширяват извън техните предели и къщите и се превръщат в комплекси от дейности и услуги, свързани с деца и семейства. Тези комплекси от услуги включват алтернативна грижа с подкрепа на приемни семейства и настаняване на деца и младежи в SOS Семейни домове (ЦНСТ), подкрепа на деца и семейства за превенция на раздялата чрез т.нар. SOS Консултативни центрове (ЦОП) и „Звено Майка и бебе“, „Подкрепа за независим и самостоятелен живот“ на младежи 18+, напускащи алтернативната грижа; Частна детска градина; както и множество социални, образователни и творчески инициативи, насочени към местната общност. 

За своето непрестанно и устойчиво развитие като организация, SOS Детски селища България търси да назначи ДИРЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

Основни отговорности и задължения: 
 • Разработването на цялостната стратегия и цели за развитие на служителите във всички направления на организацията; 
 • Планиране на необходимостта от човешки ресурси във всички направления в организацията, актуализация на нуждите и възможностите, подготовка и реализиране на промените; 
 • Анализ, мониторинг и ръководене на професионален процес на набиране на персонал в синхрон с високите стандарти за качество в организацията. 
 • Система за възнаграждение и мотивация на служителите – разработване на нови възможности за материални и нематериални инструменти, ежегодно актуализиране и бюджетиране; 
 • Управление на процеса за преглед на представянето на служителите - подкрепа на ръководителите в този процес, както и при поставяне на цели, индивидуални планове за развитие и оценка на представянето. 
 • Обучение и развитие – изготвя и следи за имплементацията на годишен план и бюджет за обученията в организацията; 
 • Професията SOS приемен родител - HR аспекти в развитие на професията в рамките на Сдружението; 
 • HR база данни и HR KPIs – следи за правилно и своевременно поддържане на информацията, анализира резултатите; 
 • Вътрешна комуникация - Поддържане на регулярна връзка с ръководителите на направления, информации по важни HR и/или вътрешноорганизационни теми; Ü Позициониране на работодателската марка – предлага и разработва стратегии за подобряване на представянето на Сдружението като работодател, инициира и организира проучвания на удовлетвореността на служителите; 
 • Ръководи малък HR екип, поддържа вътрешни и външни партньорски отношения в сферата на HR; Очакваме от кандидатите да отговарят на следните професионални изисквания
 • Висше образование, степен „Магистър”, специалност „Управление на човешките ресурси”, „Икономика и организация на труда”, „Бизнес администрация” или друго подходящо за позицията – по преценка на работодателя; 
 • Професионален опит в сферата Човешки ресурси и организационно развитие над 5 години, от които поне 3 на ръководна позиция; Ü Организационни и управленски умения; 
 • Умения за ръководене и координиране на процеси; 
 • Умения за планиране и бюджетиране; 
 • Свободно ползване на английски език.както и да притежават следните личностни качества 
 • Ориентация към изпълнение на цели и постигане на резултати; 
 • Комуникативни умения и позитивен подход в общуването; Ü Умения за приоритизиране и управление на времето. Умения за работа под напрежение; Ü Комбинативно мислене, умения за решаване на проблеми и конфликти; 
 • Проактивност и иновативен подход; 
 • Емоционална стабилност; 

Какво предлага организацията: 
 • Позитивна и динамична работна среда в световно известна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата; 
 • Стратегическо управление и лидерска роля в една от водещите неправителствени организации; Ü Пълна подкрепа от ръководството и екипа в навлизането и разгръщането в стратегическата роля;
 • Голямо поле за проява на проактивност, творчество и иновация; 
 • Конкурентно възнаграждение съответстващо на международните стандарти в неправителствения сектор. 

В работата си като Директор Човешки ресурси и организационно развитие ще можете да се опрете на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи не само при предоставяне на социални услуги, но в прилагане на високи HR стандарти на работа спрямо професионалните групи, работещи в сферата. 

В този процес на подбор работим съвместно с наш доверен партньор и съмишленик на каузата на SOS Детски Селища – КАТРО България – водеща австрийска консултантска компания в сферата на Човешките ресурси. Ако и Вие се чувствате привлечен от възможността да дадете своя принос към устойчивото развитие и каузата на нашата организация, моля изпратете към нашите партньори от КАТРО България на следния адрес: sofia@catro.com Вашето CV на Английски език и Вашето кратко мотивационно писмо, което отговаря на въпроса: Какво най-много ме вдъхновява във възможността да бъда Директор Човешки Ресусри и Организационно Развитие на SOS Детски селища България? 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Моля при кандидатстване отбележете Референтния номер за тази позиция – HRD 606 CATRO, като предоставяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и за следващите стъпки в процеса на подбор. Цялата предоставена информация ще бъде третирана строго конфиденциално и използвана само за целите на процеса на подбор за SOS Детски селища България.