English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволец

Дата на публикуване:
17 юни 2024 г.
Валидна до:
17 юли 2024 г.
Област:
София
Име и фамилия:
Maia Vasileva
e-mail:
Maiavasileva379@gmail.com,
Телефон:
0885227429
Период на заетост:
понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък
сутрин
Сфера на дейност:
Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
Тип:
Доброволци