English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Консултативен център, София

Дата на публикуване:
20 юни 2024 г.
Валидна до:
20 юли 2024 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
ТЪРСИ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  В
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ШАНС“, СОФИЯ

Консултативен център за обществена подкрепа Шанс работи в сферата деца и семейства в риск и е част от социалното пространство на страната от 2004 г. Оттогава до днес, ежегодно преминават около 390 - 400 деца и семейства, в критичен за тях житейски период, се доверяват на специалистите ни, за да получат подкрепа и шанса да продължат да градят заедно своята семейна история.

Щастливи сме, че професионалните усилия и стойностна социална работа в Консултативния център не останаха незабелязани и от 01.10.2023 г. Столична община ни даде възможност да достигнем до по-широк кръг потребители, като разшири капацитета на услугата. Предстои да попълним екипа с още един социален работник.

Ако социалната работа е Вашият избор на житейска и професионална мисия, ако искате да инвестирате усилията и знанията си в смислена кауза, то това съобщение може да даде решение на търсенето Ви.

Ние очакваме кандидати с опит, с висше образование, специалности Социални дейности, Социална педагогика, Психология, с добри познания в сферата на социалното законодателство и процесите на предоставяне на социалните услуги за деца.

Основните Ви ангажименти ще бъдат свързани с осъществяване на пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните социални услуги. 

От Вас ще се очаква да:
 • работите като водещ на случай,  като предоставяте и организирате необходимите социални услуги;
 • документирате предоставянето на социалните услуги;
 • осъществявате консултативна дейност;
 • домашни посещения;
 • осъществявате дейности, свързани с подкрепата на приемни семейства;
 • участвате в екип в обучение на кандидат – осиновители;
 • организирате и водите групова работа с деца и семейства;
 • имате готовност за мобилна социална работа.
 Уменията и качествата, които очакваме кандидатите да притежават са:
 • генериране на идеи и решения при преодоляване на трудности с деца и родители;
 • работа с маргинализирани групи и деца с различен етнически произход;
 • работа в екип;
 • инициативност, дисциплинираност, организираност;
 • мотивираност за личностно и професионално развитие.
Работата е интересна и динамична. Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на работа в нашата организация и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията.

Сдружението осигурява ежемесечни супервизии и минимум един път в годината обучение по теми, съобразени с професионалните потребности на сътрудниците, като например: Травма ориентирана грижа, Защитно поведение, Управление на конфликти, Защита от насилие и др.

Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Ще можете да разчитате и на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи в социалната работа с деца и семейства.

Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.
Ако тази информация е привлякла вниманието Ви, можете да подадете документи (мотивационно писмо и автобиография) за кандидатстване на е-мейл адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за кандидатстване до 30 юли 2024 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.