English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социална педагогика

Дата на публикуване:
21 юни 2024 г.
Валидна до:
21 юли 2024 г.
Област:
Велико Търново
Име и фамилия:
MARIYA GEORGIEVA
e-mail:
mgeorgieva500@gmail.com,
Телефон:
0878917817
Период на заетост:
от 01.07.2024 г. до 01.06.2025 г.
целодневно
Сфера на дейност:
Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
Тип:
Доброволци