English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор „Политики и застъпничество", Амнести Интернешънъл България

Дата на публикуване:
01 юли 2024 г.
Валидна до:
18 август 2024 г.
Име:
Амнести Интернешънъл България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
Адрес:
София
Телефони:
, 0883485905
Ел. поща:
group@amnesty.bg
Тип:
Работа


Амнести Интернешънъл България търси Координатор „Политики и застъпничество"

Амнести Интернешънъл е глобално движение от над 10 милиона души, които се борят за бъдеще, в което правата на човека са зачитани от всички. Обединени от своята споделена човечност, ние вярваме, че имаме силата да създадем положителна и устойчива промяна в обществото.

Във връзка с развитието на офиса и дейността на Амнести Интернешънъл България, търсим да назначим Координатор Политики и застъпничество. Други отворени позиции са Координатор Комуникации и фондонабиране и Координатор Кампании и активизъм (до 14 юли).

Позицията Координатор Политики и застъпничество е вълнуваща възможност за професионалист с експертиза по правата на човека. Търси се личност с изявени качества и опит за наблюдение и ангажиране с национални и международни политики в сферата правата на човека и готовност да приеме предизвикателството да води застъпническите процеси в Амнести Интернешънъл България.

Основната роля на Координатор Политики и застъпничество ще бъде, в сътрудничество с екипа на Амнести Интернешънъл България, да гарантира:
 • Изработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие на областта Политики и застъпничество и цялостната дейност на организацията в България;
 • Координирането на национални и международни политики и експертни теми по правата на човека в България и по света;
 • Реализирането на активно застъпничество за устойчиви промени в национален и международен план, гарантиращи спазване правата на човека в страната и по света;
 • Изграждането на партньорства с държавни институции и гражданския сектор;
 • Засилването на обществената ангажираност в подкрепа на правата на човека.
Търсен профил:
 • Търсим личност с експертиза по правата на човека и със задълбочено познаване на международната и националната обстановка по ключови свързани теми.
 • Очакваме да имате опит в застъпническите дейности, проследяването на случаи на нарушаване правата на човека и сътрудничеството с държавни институции.
 • Ролята изисква доказан опит в наблюдението и ангажирането с национални и международни политики в сферата правата на човека, както и в създаването на предложения и препоръки за законодателни и административни промени.
 • От координатора ще се изискват стратегическо и аналитично мислене със способност за превръщане на стратегия и концепции в действия.
Условия на работа:
 • Безсрочен трудов договор, с 6-месечен изпитателен срок ;
 • Месечно възнаграждение: 4000 лева бруто;
 • Позицията е локирана в София;
 • 22 дни годишен платен отпуск.
Как да кандидатствате:

Изпратете на английски език своя актуална автобиография, мотивационно писмо и контактите на двама референти на hr@amnesty.bg.

Може да намерите длъжностната характеристика на този линк.

Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 18 август 2024 година.