English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по география в прогресивно училище 1

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

В Основно прогресивно училище 1 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по география в прогимназия и гимназия, на половин работен ден от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Учителят по география при нас:
 • Насърчава младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развива в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Изгражда заедно с учениците хронологична рамка, в чийто контекст открива заедно с тях свързаните събития от земните и природни процеси;
 • Стимулира любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомага тестването на хипотези и ги вдъхновява да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти.
 • Използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с преживелищни практики.
Отговорности на ролята учител в прогресивно училище:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по география, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма като връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите;
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, специалност "География" или комбинирана специалност "История и география"” с педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език - писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Умение за бърза адаптация и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:
 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Конкурентно заплащане;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме на имейл адрес rozalia.radeva@transform.bg:
 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати.