English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Директор на Основно прогресивно училище 1

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!

Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.

За Основно прогресивно училище 1 търсим да назначим директор, който:

 • е компетентен да развива училищна култура, екип, организация и процеси в синхрон с мисията, визията и ценностите на Българските прогресивни училища;
 • допринася за изграждането на професионален модел на прогресивно образование чрез сътрудничество в цялата екосистема за постигане на високо качество и положително обществено влияние.
Отговорности на ролята:
 • Реализира стратегия и план за развитие на училището.
 • Ръководи административно-стопанската и логистична дейност.
 • Управлява качеството на педагогическата дейност.
 • Осигурява сигурна, подкрепяща и ефективна образователна среда.
 • Осигурява ефективна и развиваща среда за учителите и управлява професионалното им представяне.
 • Развива процеси свързани с привличане и задържане на таланти, съвместно с отдел човешки ресурси.
 • Изгражда и поддържа партньорски взаимоотношения със семействата на учениците и развива общностна култура.
 • Участва в Стратегическия съвет на екосистемата.
 • Представлява училището и осигурява взаимодействие с институции, административни органи и други лица.
 • Осъществява финансово планиране, бюджетиране и контрол, съвместно с лидерския екип на училището и финансовия мениджър на екосистемата.
 • Организира, координира и развива дейностите по маркетинг и прием.
 • Управлява кандидатстването по проекти, както и организира, координира и контролира тяхното реализиране и отчитане.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания и компетенции:
 • Висше образование - педагогическа/икономическа специалност;
 • Минимум 5 години опит в развитие на процеси и системи за управление на образователна организация. С предимство се ползват кандидати с опит в международни училища и програми (International Baccalaureate);
 • Познаване на нормативната уредба за начално/средно образование на МОН и международни стандарти за образование (IB се счита за предимство);
 • Английски език - много добро работно ниво на владеене;
 • Отлично владеене на български език и презентационни умения;
 • Компютърна и медийна грамотност- Google Workspace, образователни платформи (Toddle/Moodle, др.);
 • Лидерски подход в управление на организация, умение да води и развива хора и екипи;
 • Умение за вземане на конструктивни решения и носене на отговорност;
 • Откритост, осъзнатост и ролева гъвкавост;
 • Проактивност и широка обща култура;
 • Почтеност и принципност.
Ние предлагаме:
 • Да имате основна роля в изграждане на иновативен образователен модел с възможност да пресъздавате най-новите международни тенденции в образованието;
 • Конкурентно заплащане;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Програма за професионално развитие на лидери;
 • Квалификационни обучения по международна програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate);
 • Достъп до богата физическа и виртуална библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво.
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамчно развиваща се организация с кауза, ще очакваме да ни изпратите на snezhina.varbanova@transform.bg:
 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте директор в прогресивно училище и примери за постижения на подобна длъжност.
Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!