English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител по български език и литература на почасова ангажираност в прогресивно училище 1

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.

За Основно прогресивно училище търсим учител по български език и литература на почасова ангажираност от учебната 2024/2025 година.

Учителят по БЕЛ в прогресивно училище:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира дидактически и преживелищни дейности, с които стимулира изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност;
 • Подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин;
 • Преподава български език и литература, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене;
 • Развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата;
 • Провежда диагностично оценяване в през учебната година;
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:
 • Висше образование, специалност "Българска филология"/комбинирана специалност "Български език" с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми;
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо, ниво В1;
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Адаптивност към динамична среда и екипна работа.
Ние предлагаме:
 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите на rozalia.radeva@transform.bg:
 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.
Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.

По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!